วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2563     [ สำหรับเจ้าหน้าที่ ]
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                          โทร 0-7580-4117,0-7580-4118                         
รายละเอียดข่าว
ขอเชิญ ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน  ขอเชิญ พี่น้องชาวตำบลนาหลวงเสนและตำบลใกล้เคียง
ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ชม เชียร์ 
##การประกวดนางนพมาศ จากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบล 
##การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม,ความคิดสร้างสรรค์
##การแสดงของหนูน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตตำบลนาหลวงเสน
##กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุเหลือใช้