สายด่วนนายก

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..

สารจากนายก

ฝ่ายบริหาร

ข่าวกิจกรรม

สถานทีท่องเที่ยวแนะนำ

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น

sarabun

Electronic Report

E-Plan

ฐานข้อมูลโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระบบเบี้ยงยังชีพ

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ฝากข่าว อปท.

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เลขที่ 130 ม.6 ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    
โทรศัพท์
สำนักปลัด : 075 755 508
กองคลัง กองช่าง : 075 755 535
ศูนย์ อปพร. : 075 755 445      
โทรสาร
สำนักปลัด : 075 755 508
กองช่าง : 075 755 535

ติดต่อเรา อีเมลหาเรา

 7,593 total views,  7 views today