สายด่วนนายก

สารจากนายก

ฝ่ายบริหาร

ข่าวกิจกรรม

สถานทีท่องเที่ยวแนะนำ

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น

sarabun

Electronic Report

E-Plan

ฐานข้อมูลโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระบบเบี้ยงยังชีพ

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ฝากข่าว อปท.

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เลขที่ 130 ม.6 ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    
โทรศัพท์

สำนักปลัด : 075 755 535

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ : 075 755 508

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา : 075 755 508

ศูนย์ อปพร. : 075 755 445

โทรสาร : 075 755 535

ติดต่อเรา อีเมลหาเรา

 15,499 total views,  228 views today