สายด่วนนายก

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด..

สารจากนายก

ฝ่ายบริหาร

ข่าวกิจกรรม

สถานทีท่องเที่ยวแนะนำ

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น

sarabun

Electronic Report

E-Plan

ฐานข้อมูลโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระบบเบี้ยงยังชีพ

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ฝากข่าว อปท.

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เลขที่ 130 ม.6 ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    
โทรศัพท์

สำนักปลัด : 075 755 535

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ : 075 755 508

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา : 075 755 508

ศูนย์ อปพร. : 075 755 445

โทรสาร : 075 755 535

ติดต่อเรา อีเมลหาเรา

This is a headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 20,160 total views,  75 views today