วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563     [ สำหรับเจ้าหน้าที่ ]
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช                          โทร 0-7580-4117,0-7580-4118                         
รายละเอียดข่าว
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนต่อสาธารณชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง