สมาชิกสภา อบต.


นายเมธี จุลรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญศักดิ์ มณีฉาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชาตรี โมระมัต
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายจำนงค์ ทองทิพย์
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายราเชนต์ รัตนพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายเมธี จุลรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายสิทธิพล โชโต
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายสนั่น มณีฉาย
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายสนธยา ชูประพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายเมธี จุลรัตน์
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายสมพร ศิริรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายสุรสิทธิ์ จิตรสบาย
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายสนอง สุขอนันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 5


นายเปรย สวัสดิพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นายไพโรจน์ ทองแท้
ส.อบต.หมู่ที่ 6นางกลั่น หวังประโยชน์

ส.อบต.หมู่ที่ 7นายบุญศักดิ์ มณีฉาย

ส.อบต.หมู่ที่ 7นางสาวญาณี พิกุลงาม

ส.อบต.หมู่ที่ 8นายเรื้อย หอยแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายคำนึง สุชาติพงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9


นายจำนงค์ ศรีประจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 9

 873 total views,  2 views today