กิจการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

กิจการสภา  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
– สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
– สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

– สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2563

กิจการสภา ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
– เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
– เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
– เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
– เรื่อง การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

***หมายเหตุ ท่านสามารกดที่เรื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้

 540 total views,  4 views today