แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

 

  – แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

***หมายเหตุ ท่านสามารถกดที่เรื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้

 29 total views,  2 views today