หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายชาตรี โมระมัต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร : 075 355 419

 

 

 

 

 

                                         

นายประกิจ รุณแสง

รองปลัด อบต.

เบอร์โทร 089-2893286

นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 075 355 426

 

นางจิตติ ผิวนวล

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 075 355 427  

นายเมธา ศรีเปารยะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 075 355 428

นางวีลัดดา รุ่งเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร 075 355 429

 775 total views,  4 views today