หัวหน้าส่วนราชการ


นายชาตรี โมระมัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                                         เบอร์โทร 089-5888054


นายประกิจ รุณแสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

     เบอร์โทร 089-2893286


นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด

                                      เบอร์โทร 075755508 ต่อ 4


นางจิตติ ผิวนวล
ผู้อำนวยการกองคลัง

                                   เบอร์โทร 075755508  กด 5


นายเมธา ศรีเปารยะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

   เบอร์โทร 075755508 ต่อ 6


นางวีลัดดา รุ่งเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  เบอร์โทร 075755508 กด 7

 214 total views,  2 views today