หัวหน้าส่วนราชการ

 

นายชาตรี โมระมัต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร : 089-5888054

 

 

 

 

 

                                         

นายประกิจ รุณแสง

รองปลัด อบต.

เบอร์โทร 089-2893286

นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 092-5286905

 

นางจิตติ ผิวนวล

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 089-9700242  

นายเมธา ศรีเปารยะ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร 081-2716394

นางวีลัดดา รุ่งเมือง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร 089-2921953

 1,966 total views,  2 views today