ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เลขที่ 130 ม.6 ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110


โทรศัพท์ :

สำนักปลัด : 075 755 535    

ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ : 075 755 508 

ศูนย์ อปพร.อบต.นาหลวงเสน : 075 755 445      

โทรสาร : 075 755 535

E-mail : 6800908@dla.go.th
Facebook:https:
//www.facebook.com/nalanugsen

 365 total views,  2 views today