ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เลขที่ 130 ม.6 ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ :

สำนักปลัด : 075 755 535   กองคลัง :  075 355 427  กองช่าง :  075 355 428

กองการศึกษา :  075 355 429  อปพร.อบต.นาหลวงเสน : 075 755 445   

นายก อบต. : 075 355 418  ปลัด อบต. : 075 355 419

รองปลัด อบต. : 075 355 420  หัวหน้าสำนักปลัด : 075 355 426        

โทรสาร : 075 755 535

E-mail : 6800908@dla.go.th
Facebook:https://www.facebook.com/nalanugsen

 3,252 total views,  6 views today