การศึกษา

สำหรับการบริการด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทสถานศึกษา สังกัด จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู อาจารย์, ผดด ครู : นักเรียน ห้องเรียน: นักเรียน
สพฐ. กรมการศาสนา กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลา 1 4 87 5 1 : 17 1 : 22
2.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดด่านกำจัด 1 2 54 2 1 : 27 1 : 27
โรงเรียน                
1.โรงเรียนบ้านคอกช้า 1 14 350 20 1 : 18  
2.โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 1 8 128 10 1 : 13 1 : 16
3.โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 8 107 9 1 : 12 1 : 13
4.โรงเรียนวัดศิลาร 1 7 38 6 1 : 6 1 : 5

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

วัด / สำนักสงฆ์ ที่ตั้ง
วัดสำโรง หมู่ 6
วัดด่านกำจัด (วัดสระแก้ว) หมู่ 1
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ หมู่ 2
วัดศิลาราย หมู่ 3

 

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง

สถานีอนามัยบ้านคอกช้าง เจ้าหน้าที่ 4 คน
สถานีอนามัยบ้านใต้ เจ้าหน้าที่ 3 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ครบทุกครัวเรือน

 1,284 total views,  2 views today