ฝ่ายบริหาร


นายสุเมธ ผาสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เบอร์โทร 075755508 กด 1

นายกฤตภาส มณีฉาย
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหลวงเสน

เบอร์โทร 075755508 กด 1

                                               


นายมนัส รัตนพันธ์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหลวงเสน

เบอร์โทร 075755508 กด 1


นายจิรพจน์ รัตนสุภา
เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหลวงเสน

เบอร์โทร 075755508 กด 1

 414 total views,  1 views today