ฝ่ายบริหาร


นายสุเมธ ผาสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เบอร์โทร 061-9943111

นายกฤตภาส มณีฉาย
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหลวงเสน

เบอร์โทร 084-8431161

                                               


นายมนัส รัตนพันธ์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหลวงเสน

เบอร์โทร 084-4462514


นายจิรพจน์ รัตนสุภา
เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาหลวงเสน

เบอร์โทร 087-2659020

 2,282 total views,  4 views today