หน้าแรก
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..
หน้าแรก

ข่าวกิจกรรม

สถานทีท่องเที่ยวแนะนำ

ระบบสารสนเทศกรมการปกครองท้องถิ่น

หน้าแรก

sarabun

หน้าแรก

Electronic Report

หน้าแรก

E-Plan

หน้าแรก

ฐานข้อมูลโรงเรียน

หน้าแรก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน้าแรก

ระบบเบี้ยงยังชีพ

หน้าแรก

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

หน้าแรก

ฝากข่าว อปท.

หน้าแรก

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เลขที่ 130 ม.6 ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ :

สำนักปลัด : 075 755 535   กองคลัง :  075 355 427  กองช่าง :  075 355 428

กองการศึกษา :  075 355 429  อปพร.อบต.นาหลวงเสน : 075 755 445   

นายก อบต. : 075 355 418  ปลัด อบต. : 075 355 419

รองปลัด อบต. : 075 355 420  หัวหน้าสำนักปลัด : 075 355 426        

โทรสาร : 075 755 535

E-mail : 6800908@dla.go.th
Facebook:https://www.facebook.com/nalanugsen

ติดต่อเรา อีเมลหาเรา

 73,488 total views,  130 views today